Як виписати людину з квартири без її згоди в Україні. Як виписати колишнього чоловіка, дружину Київ, Одеса. Як виписати дитину з квартири Київ, Одеса. Як виписати людину через суд Київ, Одеса.

id passport

Зазначимо, що поняття "прописка", "виписка", уже багато часу не існує, але все-таки  терміни міцно вкоренилися в суспільстві, і до цього часу вживаються. Прописку в 2004 році замінили на "реєстрацію".
 
Пам'ятайте, що зняти людину з реєстрації можливо  за його згодою, або без згоди в судовому порядку.
За Законом України "Про свободу пересування й вільному виборі місця проживання в Україні", анулювати реєстрацію можна, ґрунтуючись на рішенні суду позбавити власності на житло або прав користування.
 
Потрібно розрізняти поняття "виселення" з "визнання особи, що втратили право користування житлом".
Вимогу про виселення пред'являють особі, що проживає фактично в будинку квартирі і навіть не зареєстрована там. Вимога визнання, втрати права користуватися житлом - особі яка довгий час не проживає у квартирі.
 
Вирішуючи питання про визнання особи, що втратила права користуватися житлом, потрібно визначити якими правовими нормами будуть вирішаться спірні правовідносини. Які законодавчі норми застосовувати в конкретному випадку  визначаються статусом житла: у приватній власності перебуває воно чи ні.
При першому випадку застосовуються норми ЦК України, при другому - Житлового кодексу.
 
Чи можна  виписати колишнього  чоловіка (дружину)?
 
ЦК України в статті 405 говорить, усі члени родини власника житла, що проживають разом, мають право користуватися ним за законом. Втратить право користуватися житлом член родини,  відсутній  більш року без поважної причини, коли інше не домовлене між ними або визначене законом.
Отже, якщо особа рік не жила по місцю реєстрації, його реєстрацію можна припинити.
Так приклад, якщо колишня дружина (чоловік), жила у житлі, що належить колишньому чоловікові, але вже рік не проживає і їй не перешкоджали в  проживанні, то власник житла у праві через суд визнати колишнього чоловіка (дружину), що втратили права користування.
 
Житловий кодекс України через статтю 71, говорить, якщо наймач або його члени родини тимчасово відсутні, за ними зберігається орендоване житло протягом  шести місяців. Позбавлення права користування житлом внаслідок відсутності особи понад зазначені строки проводиться через суд, якщо особа була відсутня за місцем проживання понад установлений кодексом строк без причини.
 
Право власності абсолютне право, що поєднує право володіти, розпоряджатися й користуватися майном. Цього права не можна позбавити, за винятком, передбачених законом випадків. 
Якщо тривалий строк власник не проживає, інші власники не можуть позбавити права користування квартирою.
 
Буває таке, що особи, зареєстровані в будинку (квартирі), не мають  відносини до власника житла (не члени родини) або попросту сторонні особи для нього. Так відбувається, якщо, наприклад, новий власник одержав спадщину або ж придбав житло з "навантаженням" із зареєстрованими там сторонніми особами.
 
Отут, потрібно чітко розмежувати правовідносини, що виникли між власником і попереднім власником житла, і правовідносини, які виникли між власником житла й членами родини попереднього власника житла.
Власник житла, безумовно, має право вимагати визнати попереднього власника і його родину втратившими право користування.
Новий власник може виселити їх, якщо вони фактично проживають у квартирі, тому, що так порушується його право володіння.
У позові потрібно порушити питання тільки відностно  позбавлення права користування житлом, оскільки анулювання реєстрації, залежить від вирішення питання про право користування по статтях ЦК (ЖК) України.
 
Як виписати неповнолітню дитину?
 
Зазначена категорія справ має особливості, якщо розглядається питання визнати дитину, що втратила право користування житлом. Тут обов'язково задіяні органі піклування й опіки. У цілому, дитину зняти з реєстрації житла проблематично, але іноді можливо.
За Законом, місце проживання дитини - дорівнює місцю проживання батьків (також одного з них), тому якщо вирішиться питання про батьків, які визнані, що не мають права користування житлом, їх дитина автоматично визнається як позбавлена права користування житлом.

 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 [1 Голос]